Pelisäännöt

HALLITUKSEN PELISÄÄNNÖT :

Uinti Hyvinkään hallituksen jäsenet ajavat tasapuolisesti kaikkien seuran uimarien etua.

Hallitus huolehtii seuran varojen kustannustehokkaasta käytöstä ja siitä, että niitä käytetään yhdenvertaisesti välittömästi seuran toimintaan liittyviin kustannuksiin.

Hallitus määrittää kausimaksun suuruuden niin, että kausimaksu on tasapuolinen kaikille.

Uinti Hyvinkään laskut ja kuitit on ensin hyväksytettävä seuran puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai hallituksella ennen maksamista. Hyväksymättömiä laskuja ei makseta.

Uinti Hyvinkään toimitsijat ovat oikeutettuja km-korvaukseen hallituksen hyväksymän korvauksen mukaisesti. Km-korvauksen määrittelyssä noudatetaan verottajan suositusta.

Hallituksen kokouksessa pönöttäminen on edesvastuun uhalla kielletty. Jos pönötystä havaitaan, rangaistukseksi kyseisen henkilön on seuraavaan kokoukseen kirjoitettava kirje. Kirje tulee lukea ääneen kaikkien edessä. Kirjeessä tulee esiintyä sanat: aasinsilta, niskalukko, puupallo, tikli, gargantua ja levitetyt siivet.

Hallituksen tärkein tavoite on luoda parhaat mahdolliset olosuhteet kaikille uimareille harjoitella sekä valmentajille ja uimareille työrauha.

UIMARIN PELISÄÄNNÖT:

Uimahallin järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Uimari käy suihkussa ilman uimapukua ja uimalakkia.

Harjoituksiin saavutaan ajoissa ennen oman harjoitteluvuoron alkua valmentajan määräämänä aikana.

Poissaoloista ja myöhästymisistä ilmoitetaan valmentajalle hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkamista.

Sairaana ei harjoitella.

Jos olet väsynyt/ uupunut, niin jätä treenit väliin. Erotat kyllä lorvikatarrin uupumuksesta.

Mikäli uinti alkaa maistua puulta, on uimarin velvollisuus keskustella asiasta valmentajan kanssa. Tämä on harrastus. Ilon ja hauskuuden tunteita pitää ilmetä ainakin ajoittain.

Kisapaikalla esiinnytään seuran yhtenäisessä edustusasussa.

Seuran leirit ja tapahtumat ovat päihteettömiä, nuuskattomia ja enegiajuomattomia.

Leiripelisääntöjä toistuvasti rikkova uimari poistetaan leiriltä. Kotiinkuljetuksesta aiheutuvista kustannuksesta vastaavat uimarin huoltajat.

Uimarin pyrkii parhaansa mukaan itse asetetun tavoitteen saavuttamiseen.

VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT:

Uimareiden poissaoloista tulee aina ilmoittaa etukäteen valmentajalle.

Uimareille annetaan rauha harjoitella. Kisoissa kannustetaan uimareita positiivisella asenteella, palautteen suorituksesta antaa aina (ensin) valmentaja.

Valmentajille annetaan valmennusrauha ja tuetaan valmentajan työtä.

Valmentaja tekee päätökset uimarin kilpailulajeista. Eriävistä näkemyksistä keskustellaan ensisijaisesti valmentajan kanssa.

Uinti Hyvinkään valmentaja ilmoittaa Uinti Hyvinkään uimarin uintikilpailuihin. 

Uimarin vanhemmat antavat valmentajille tai hallitukselle palautetta, jos joku ottaa uimalakkiin tai on erityisen hyvin. Asioita ei voi korjata, jos ei tiedetä, että ne ovat rikki.  Toisaalta taas hyväksi havaittua toimintaa on hyvä jatkaa.

Vanhemmat huolehtivat uimarin riittävästä unen saannista ja terveellisestä ruokavaliosta. Karkit, sipsit ym. eivät kuulu urheiluharrastuksen pariin.

Seuran toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä edellytetään esimerkkinä olemista uimareille ja muille toimijoille uimahallilla, kilpailuissa ja leireillä. Siten esimerkiksi nuuskaaminen, tupakointi ja energiajuomien nauttiminen uimarien välittömässä läheisyydessä näkyvästi on kielletty. 

Vanhempia kannustetaan aktiivisuuteen vapaaehtoistyössä ja omatoimiseen yhteistyöhön seuran muiden toimijoiden kanssa.

Vanhempien tavoitteena on yhdessä hallituksen ja valmentajien kanssa luoda uimarille parhaat mahdolliset olosuhteet lapsen tai nuoren uintiharrastukselle.

VALMENTAJIEN PELISÄÄNNÖT:

Vastuuvalmentajat yhdessä luovat jokaiselle uimarille valmennusohjelman seuraavalle kaudelle yhdessä. Sisällöt mietitään niin ikään yhdessä ja päivitys tehdään kuuden viikon välein. 

Vastuuvalmentajat valitaan hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Valmentaja itse vastaa koulutustarpeen kartoittamisesta sekä huolehtii, että koulutussuunnitelma on hallituksen hyväksyttävänä hyvissä ajoin.

Valmennuspalaveri pidetään joka kuudes viikko ja päivityspalaveri joka kuudes viikko. Valmentajat siis tapaavat kolmen viikon välein keskustelemaan tasapuolisesti seuran valmennustilanteesta.

Valmentajat huolehtivat tiedottamisesta ryhmäkohtaisesti sekä vanhempien suuntaan että nettisivujen ylläpitäjälle.

Uimarin mahdollisesta siirtymisestä vastuuvalmentajalta toiselle keskustellaan ja päätetään yhdessä.

Uinti Hyvinkään kaikki uimarit saavat tasapuolista valmennusta.

Valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on uimarin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sitä kautta auttaa uimaria parhaan mukaan pääsemään itse asetettuun tavoitteeseen.

Seuran päävalmentaja valitaan haastamismenettelyllä. Päteväksi todettu päävalmentajakandidaatti haastaa valtaapitävän päävalmentajan mutapainiin (pakkasolosuhteissa öljy/ lastenallas). Mutapainin voittaja on uusi päävalmentaja. Painitrikoo pakollinen. Varoitus! Nykyinen päävalmentaja on todella kovassa kunnossa.  

KILPAILUPELISÄÄNNÖT:

Vastuuvalmentajat yhdessä tekevät ennen kauden alkua kilpailuista alustavan kirjallisen suunnitelman.

Uimari yhdessä valmentajan kanssa keskustelee lajeista ja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kilpailua, mikäli ei pääse osallistumaan kilpailuun.

Uimari vastaa kaikista kuluista mikäli kilpailu, johon hän osallistuu, poikkeaa valmentajien määrittelemästä kisaohjelmasta. 

Uinti Hyvinkään valmentajat ja vain Uinti Hyvinkään valmentajat huolehtivat omien uimareidensa kisailmoittamisista.

Uimareiden on saavuttava kilpailupaikalle ennen alkuverryttelyn alkua, ellei valmentajan kanssa ole toisin sovittu.

Uimareiden on ilmoittauduttava valmentajalle, kun he tulevat kilpailupaikalle.

Uimareiden pitää ilmoittaa kotiin lähtemisestään valmentajalle ennen kilpailuista poistumista.

Uimareiden on osallistuttava kaikkiin ilmoitettuihin startteihin.

Uimarin vastuuvalmentaja tai muu valmentaja on paikalla uimareiden starttien ajan ja antaa palautteen uinneista.

Uimari maksaa itse peruutusmaksun, mikäli ei osallistu kisoihin/starttiin ilman lääkärintodistusta tai valmentajan lupaa.

Kisapaikalla uimareiden ja mukana olevien valmentajien pitää käyttää seuran asuja.

Uimarin kuljetus kisoihin on vanhempien, ei valmentajien vastuulla.

Mikäli uimarilla on seuralle erääntyneitä maksuja, voidaan hänet jättää ilmoittamatta kisoihin kunnes maksut ovat ajan tasalla tai maksuista on erikseen sovittu.

Kilpailulisenssin hankkimisesta huolehtii uimari.

LEIRIPELISÄÄNNÖT

Seura pyrkii järjestämään vuodessa kaksi leiriä, jotka on tarkoitettu kaikille seuran uimareille.

Uimarit maksavat leirin kustannukset.

Valmentajien kustannukset jaetaan uimareiden kesken.

Leirisuunnitelma käsitellään hallituksessa.

Seura maksaa Uimaliiton leirille kutsutun uimarin leirimaksun (osan tai kokonaan) ja yhden valmentajan/ryhmä leirikustannukset (osittain tai kokonaan).

Leireillä toiminnasta vastaa erikseen nimetty leirinjohtaja yhdessä valmentajien kanssa.

Etukäteisestä tiedottamisesta huolehtii nimetty leirinjohtaja.

Jokaisella leirillä on yhtenä iltana pidettävä yhdessä hauskaa (vaikka väkisin).

Leireillä kaikki edustavat seuraa ja käyttäytyvät sen mukaisesti.

Seura voi suorittaa varainhankintaa leirikohtaisesti hallituksen sopimia periaatteita noudattaen talkoilla tai yhteistyökumppanisopimuksilla.

Leirin peruuntuessa muusta kuin sairastumisesta tai muusta pakottavasta syystä, uimarilta peritään seuralle aiheutuneet peruuntumiskulut.

SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA SEURAA:

Toistuvista pelisääntörikkomuksista seuraa:

1. keskustelu valmentajan kanssa

2. keskustelu valmennusasiavastaavan kanssa

3. Uinti Hyvinkää ry:n antama varoitus

4. Uinti Hyvinkää ry:n antama harjoittelukielto

 

Huom! Uinti Hyvinkää keskittyy omaan hyvään tekemiseen. Puhutaan UH!:sta hyvää, ei toisista pahaa. Koska aihetta hyvän puhumiseen meillä todella on! Pidetään toisistamme huolta, kuten UH! kulttuuriin kuuluu. Pieniä ja suuria menetystarinoita tekemässä: 

Iloa ja innostusta – uintia parhaassa seurassa – Uinti Hyvinkää!